Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

OFERTA

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

OFERTA

Bazę surowcową stanowi złoże wapienia charakteryzujące się doskonałymi parametrami chemicznymi i fizyko-mechanicznymi. Wyroby produkowane w kopalniach wchodzących w skład KOSD S.A. znajdują szerokie zastosowanie w segmentach rynku:
 • budownictwo
 • drogownictwo
 • górnictwo węgla kamiennego
 • energetyka
 • rolnictwo
Produktem flagowym naszych kopalń są pyły przeciwwybuchowe stosowane w górnictwie węgla kamiennego do tamowania wybuchów pyłu węglowego. Wyspecjalizowaliśmy się również w produkcji mączki wapiennej stosowanej jako wypełniacz do mas bitumicznych oraz wapna nawozowego. Parametry chemiczne złoża umożliwiają nam produkcję nawozu węglanowego o zawartości CaO powyżej 50% amp; – co gwarantuje nam sprzedaż wapna do gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie całego kraju.
Nasze wyroby spełniają wymagania norm:
 • PN-EN 13043:2004 kruszywa do mieszanek bitumicznych,
 • PN-EN 13242:2004 kruszyw do związanych i niezwiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,
 • PN-EN 12620:2008 kruszywa do betonu,
 • PN-G-11020:1994 pył kamienny przeciwwybuchowy,
Produkcja odbywa się pod nadzorem Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Kopalnie posiadają CERTYFIKATY ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wydane przez jednostki notyfikowane. Dla produktów wystawiana jest Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz oznakowanie CE (2+). Firma posiada nowoczesny sprzęt o dużych mocach produkcyjnych co pozwala na pewną i sprawną realizację zamówień dla naszych Klientów. Roczne wydobycie, przerób i sprzedaż osiąga poziom 1 mln ton.
Bazę surowcową stanowi złoże wapienia charakteryzujące się doskonałymi parametrami chemicznymi i fizyko-mechanicznymi. Wyroby produkowane w kopalniach wchodzących w skład KOSD S.A. znajdują szerokie zastosowanie w segmentach rynku:
 • budownictwo
 • drogownictwo
 • górnictwo węgla kamiennego
 • energetyka
 • rolnictwo
Produktem flagowym naszych kopalń są pyły przeciwwybuchowe stosowane w górnictwie węgla kamiennego do tamowania wybuchów pyłu węglowego. Wyspecjalizowaliśmy się również w produkcji mączki wapiennej stosowanej jako wypełniacz do mas bitumicznych oraz wapna nawozowego. Parametry chemiczne złoża umożliwiają nam produkcję nawozu węglanowego o zawartości CaO powyżej 50% amp; – co gwarantuje nam sprzedaż wapna do gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie całego kraju.
Nasze wyroby spełniają wymagania norm:
 • PN-EN 13043:2004 kruszywa do mieszanek bitumicznych,
 • PN-EN 13242:2004 kruszyw do związanych i niezwiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,
 • PN-EN 12620:2008 kruszywa do betonu,
 • PN-G-11020:1994 pył kamienny przeciwwybuchowy,
Produkcja odbywa się pod nadzorem Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Kopalnie posiadają CERTYFIKATY ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wydane przez jednostki notyfikowane. Dla produktów wystawiana jest Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz oznakowanie CE (2+). Firma posiada nowoczesny sprzęt o dużych mocach produkcyjnych co pozwala na pewną i sprawną realizację zamówień dla naszych Klientów. Roczne wydobycie, przerób i sprzedaż osiąga poziom 1 mln ton.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami !

Lucyna Turek

Dyrektor ds. Handlowych
Tel. 603 546 705
Mail: lucyna.turek@kosdkielce.pl

Ewelina Wesołowska

Z-ca Dyrektora ds Handlowych
Tel. 661 610 462
Mail: ewelina.wesolowska@kosdkielce.pl

Magdalena Banasik

Specjalista ds Obsługi Klienta
Tel. 781 811 167
Mail: kosd@kosdkielce.pl

Angelika Gawrońska

Przedstawiciel Handlowy
Tel. 885 961 937
Mail: angelika.gawronska@kosdkielce.pl

Artur Wawrzaszek

Dział Sprzedaży Nawozów
Tel. 885 961 936
Mail: nawozy@kosdkielce.pl

LIDER W BRANŻY

KOSD jest wiodącym  dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego.
Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu.

Współpracują z nami

Dlaczego warto nas wybrać

Materiał


Posiadamy materiał spełniający
obowiązujące normy

TERMINOWOŚĆ DOSTAW

Gwarantujemy terminowość dostaw dzięki zaufanym przewoźnikom

DUŻA PRZEPUSTOWOŚĆ

Dzięki dwóm niezależnym wagom samochodowym oraz nowoczesnym sprzętom załadowczym

Optymalne stany magazynowe

Zapewniamy optymalne stany magazynowe
w celu zminimalizowania kolejek

ELASTYCZNOŚĆ PRODUKCJI

Oferujemy dużą elastyczność produkcji dzięki
3 zakładom (stacjonarny + 2 mobilne zestawy)

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami !

Lucyna Turek

Dyrektor ds. Handlowych
Tel. 603 546 705
Mail: lucyna.turek@kosdkielce.pl

Ewelina Wesołowska

Z-ca Dyrektora ds Handlowych
Tel. 661 610 462
Mail: ewelina.wesolowska@kosdkielce.pl

Magdalena Banasik

Specjalista ds Obsługi Klienta
Tel. 781 811 167
Mail: kosd@kosdkielce.pl

Angelika Gawrońska

Przedstawiciel Handlowy
Tel. 885 961 937
Mail: angelika.gawronska@kosdkielce.pl

Artur Wawrzaszek

Dział Sprzedaży Nawozów
Tel. 885 961 936
Mail: nawozy@kosdkielce.pl

LIDER W BRANŻY

KOSD jest wiodącym  dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne
dla wielu gałęzi przemysłu.

Dlaczego warto nas wybrać

Materiał

Posiadamy materiał spełniający
obowiązujące normy

TERMINOWOŚĆ DOSTAW

Gwarantujemy terminowość dostaw dzięki zaufanym przewoźnikom

DUŻA PRZEPUSTOWOŚĆ

Dzięki dwóm niezależnym wagom samochodowym oraz nowoczesnym sprzętom załadowczym

Optymalne stany magazynowe

Zapewniamy optymalne stany magazynowe
w celu zminimalizowania kolejek

ELASTYCZNOŚĆ PRODUKCJI

Oferujemy dużą elastyczność produkcji dzięki
3 zakładom (stacjonarny + 2 mobilne zestawy)

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Małogoszcz 28-366

ul. Jędrzejowska 1

TELEFON

+41 631 47 91 / 608 083 636

EMAIL

kosd@kosdkielce.pl

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

OFERTA

Bazę surowcową stanowi złoże wapienia charakteryzujące się doskonałymi parametrami chemicznymi i fizyko-mechanicznymi. Wyroby produkowane w kopalniach wchodzących w skład KOSD S.A. znajdują szerokie zastosowanie w segmentach rynku:
 • budownictwo
 • drogownictwo
 • górnictwo węgla kamiennego
 • energetyka
 • rolnictwo
Produktem flagowym naszych kopalń są pyły przeciwwybuchowe stosowane w górnictwie węgla kamiennego do tamowania wybuchów pyłu węglowego. Wyspecjalizowaliśmy się również w produkcji mączki wapiennej stosowanej jako wypełniacz do mas bitumicznych oraz wapna nawozowego. Parametry chemiczne złoża umożliwiają nam produkcję nawozu węglanowego o zawartości CaO powyżej 50% amp; – co gwarantuje nam sprzedaż wapna do gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie całego kraju.
Nasze wyroby spełniają wymagania norm:
 • PN-EN 13043:2004 kruszywa do mieszanek bitumicznych,
 • PN-EN 13242:2004 kruszyw do związanych i niezwiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,
 • PN-EN 12620:2008 kruszywa do betonu,
 • PN-G-11020:1994 pył kamienny przeciwwybuchowy,
Produkcja odbywa się pod nadzorem Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Kopalnie posiadają CERTYFIKATY ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wydane przez jednostki notyfikowane. Dla produktów wystawiana jest Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz oznakowanie CE (2+). Firma posiada nowoczesny sprzęt o dużych mocach produkcyjnych co pozwala na pewną i sprawną realizację zamówień dla naszych Klientów. Roczne wydobycie, przerób i sprzedaż osiąga poziom 1 mln ton.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami !

Lucyna Turek

Dyrektor ds. Handlowych
Tel. 603 546 705
Mail: lucyna.turek@kosdkielce.pl

Ewelina Wesołowska

Z-ca Dyrektora ds Handlowych
Tel. 661 610 462
Mail: ewelina.wesolowska@kosdkielce.pl

Magdalena Banasik

Specjalista ds Obsługi Klienta
Tel. 781 811 167
Mail: kosd@kosdkielce.pl

Angelika Gawrońska

Przedstawiciel Handlowy
Tel. 885 961 937
Mail: angelika.gawronska@kosdkielce.pl

Artur Wawrzaszek

Dział Sprzedaży Nawozów
Tel. 885 961 936
Mail: nawozy@kosdkielce.pl

LIDER W BRANŻY

  KOSD jest wiodącym  dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu.

Współpracują z nami

Dlaczego warto nas wybrać

Materiał

Posiadamy materiał spełniający
obowiązujące normy

TERMINOWOŚĆ DOSTAW

Gwarantujemy terminowość dostaw
dzięki zaufanym przewoźnikom

DUŻA PRZEPUSTOWOŚĆ

Dzięki dwóm niezależnym wagom samochodowym
oraz nowoczesnym sprzętom załadowczym

Optymalne stany magazynowe

Zapewniamy optymalne stany magazynowe
w celu zminimalizowania kolejek

ELASTYCZNOŚĆ PRODUKCJI

Oferujemy dużą elastyczność produkcji dzięki
3 zakładom (stacjonarny + 2 mobilne zestawy)

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Małogoszcz 28-366

ul. Jędrzejowska 1

TELEFON

+41 631 47 91 / 608 083 636

EMAIL

kosd@kosdkielce.pl

Referencje

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

GODZINY OTWARCIA

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Godziny pracy biura – dni robocze 8.00 – 16.00
Godziny pracy kopalni – dni robocze  6.00 – 21.00

REFERENCJE

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Referencje

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

GODZINY OTWARCIA

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Godziny pracy biura – dni robocze  8.00 – 16.00
Godziny pracy kopalni – dni robocze  6.00 – 21.00

GODZINY OTWARCIA

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Godziny pracy biura –  dni robocze  8.00 – 16.00
Godziny pracy kopalni – dni robocze   6.00 – 21.00

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.