Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

KONTROLA JAKOŚĆI

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

KONTROLA JAKOŚCI

Wysoka jakość naszych produktów jest wynikiem systematycznej kontroli jakości surowca, półproduktu oraz produktu gotowego. Od wielu już lat współpracujemy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz akredytowanymi laboratoriami zewnętrznymi.

Dział Kontroli Jakości prowadzić badania produktów w zakresie następujących parametrów:

 • Analiza chemiczna surowca i produktów
 • Granulacja
 • Zawartość pyłów
 • Jakość pyłów
 • Wskaźnik płaskości
 • Wskaźnik kształtu
 • Gęstość nasypowa
 • Wskaźnik piaskowy
 • Wilgotność
 • Białość

Dział Kontroli Jakości prowadzi również badania w zakresie określania pozostałych parametrów charakteryzujących nasze produkty, takich jak:

 • Sorpcja
 • Reaktywność
 • Odporność na rozdrabnianie
 • Mrozoodporność
 • Inne

LIDER W BRANŻY

KOSD jest wiodącym  dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne
dla wielu gałęzi przemysłu.

Dlaczego warto nas wybrać

Materiał

Posiadamy materiał spełniający
obowiązujące normy

TERMINOWOŚĆ DOSTAW

Gwarantujemy terminowość dostaw dzięki zaufanym przewoźnikom

DUŻA PRZEPUSTOWOŚĆ

Dzięki dwóm niezależnym wagom samochodowym oraz nowoczesnym sprzętom załadowczym

Optymalne stany magazynowe

Zapewniamy optymalne stany magazynowe
w celu zminimalizowania kolejek

ELASTYCZNOŚĆ PRODUKCJI

Oferujemy dużą elastyczność produkcji dzięki
3 zakładom (stacjonarny + 2 mobilne zestawy)

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Wysoka jakość naszych produktów jest wynikiem systematycznej kontroli jakości surowca, półproduktu oraz produktu gotowego. Od wielu już lat współpracujemy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz akredytowanymi laboratoriami zewnętrznymi.

Dział Kontroli Jakości prowadzić badania produktów w zakresie następujących parametrów:

 • Analiza chemiczna surowca i produktów
 • Granulacja
 • Zawartość pyłów
 • Jakość pyłów
 • Wskaźnik płaskości
 • Wskaźnik kształtu
 • Gęstość nasypowa
 • Wskaźnik piaskowy
 • Wilgotność
 • Białość

Dział Kontroli Jakości prowadzi również badania w zakresie określania pozostałych parametrów charakteryzujących nasze produkty, takich jak:

 • Sorpcja
 • Reaktywność
 • Odporność na rozdrabnianie
 • Mrozoodporność
 • Inne
Wysoka jakość i szeroki asortyment naszych produktów pozwala na ich zastosowanie w różnych branżach przemysłu. Oferowane przez nas produkty spełniają wymagania następujących norm:
 • PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
 • PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
 • PN-S-060102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
 • PN-R-64802 Pasze. Kreda Pastewna
 • PN-G-11020 Górnictwo. Pył kamienny przeciwwybuchowy

LIDER W BRANŻY

KOSD jest wiodącym  dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego.
Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu.

Współpracują z nami

Dlaczego warto nas wybrać

Materiał


Posiadamy materiał spełniający
obowiązujące normy

TERMINOWOŚĆ DOSTAW

Gwarantujemy terminowość dostaw dzięki zaufanym przewoźnikom

DUŻA PRZEPUSTOWOŚĆ

Dzięki dwóm niezależnym wagom samochodowym oraz nowoczesnym sprzętom załadowczym

Optymalne stany magazynowe

Zapewniamy optymalne stany magazynowe
w celu zminimalizowania kolejek

ELASTYCZNOŚĆ PRODUKCJI

Oferujemy dużą elastyczność produkcji dzięki
3 zakładom (stacjonarny + 2 mobilne zestawy)

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Małogoszcz 28-366

ul. Jędrzejowska 1

TELEFON

+41 631 47 91 / 608 083 636

EMAIL

kosd@kosdkielce.pl

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

KONTROLA JAKOŚĆI

Wysoka jakość naszych produktów jest wynikiem systematycznej kontroli jakości surowca, półproduktu oraz produktu gotowego. Od wielu już lat współpracujemy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz akredytowanymi laboratoriami zewnętrznymi.

Dział Kontroli Jakości prowadzić badania produktów w zakresie następujących parametrów:

 • Analiza chemiczna surowca i produktów
 • Granulacja
 • Zawartość pyłów
 • Jakość pyłów
 • Wskaźnik płaskości
 • Wskaźnik kształtu
 • Gęstość nasypowa
 • Wskaźnik piaskowy
 • Wilgotność
 • Białość

Dział Kontroli Jakości prowadzi również badania w zakresie określania pozostałych parametrów charakteryzujących nasze produkty, takich jak:

 • Sorpcja
 • Reaktywność
 • Odporność na rozdrabnianie
 • Mrozoodporność
 • Inne
Wysoka jakość i szeroki asortyment naszych produktów pozwala na ich zastosowanie w różnych branżach przemysłu. Oferowane przez nas produkty spełniają wymagania następujących norm:
 • PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
 • PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
 • PN-S-060102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
 • PN-R-64802 Pasze. Kreda Pastewna
 • PN-G-11020 Górnictwo. Pył kamienny przeciwwybuchowy

Certyfikat CPR

Zakres certyfikatu CPR

LIDER W BRANŻY

  KOSD jest wiodącym  dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu.

Współpracują z nami

Dlaczego warto nas wybrać

Materiał

Posiadamy materiał spełniający
obowiązujące normy

TERMINOWOŚĆ DOSTAW

Gwarantujemy terminowość dostaw
dzięki zaufanym przewoźnikom

DUŻA PRZEPUSTOWOŚĆ

Dzięki dwóm niezależnym wagom samochodowym
oraz nowoczesnym sprzętom załadowczym

Optymalne stany magazynowe

Zapewniamy optymalne stany magazynowe
w celu zminimalizowania kolejek

ELASTYCZNOŚĆ PRODUKCJI

Oferujemy dużą elastyczność produkcji dzięki
3 zakładom (stacjonarny + 2 mobilne zestawy)

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Małogoszcz 28-366

ul. Jędrzejowska 1

TELEFON

+41 631 47 91 / 608 083 636

EMAIL

kosd@kosdkielce.pl

Referencje

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

GODZINY OTWARCIA

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Godziny pracy biura – dni robocze 8.00 – 16.00
Godziny pracy kopalni – dni robocze  6.00 – 21.00

REFERENCJE

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Referencje

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

GODZINY OTWARCIA

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Godziny pracy biura – dni robocze  8.00 – 16.00
Godziny pracy kopalni – dni robocze  6.00 – 21.00

GODZINY OTWARCIA

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Godziny pracy biura –  dni robocze  8.00 – 16.00
Godziny pracy kopalni – dni robocze   6.00 – 21.00

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.