Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

O FIRMIE

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

O FIRMIE

Podstawową działalnością Spółki jest:
 • Wydobycie i przerób  kamienia wapiennego
 • Produkcja pyłów przeciwwybuchowych
 • Przemiał kamienia na mączkę wapienną
 • Produkcja nawozów węglanowych
 • Usługi doradcze oraz handlowe

Kopalnia Głuchowiec dzięki stałemu rozwojowi dostarcza kruszywo do wieli gałęzi przemysłu.
Wspólne w naszymi partnerami budujemy otaczającą infrastrukturę – dostarczamy kruszywo na największe węzły komunikacyjne w Polsce, jesteśmy liderem w produkcji pyłów przeciwwbychowych wykorzystywanych w podziemnych zakładach górniczych. Dbamy o środowisko poprzez produkcję sorbentów do odsiarczania spalin wykorzystywanych w elektrowniach oraz poprawmy żyzność gleby poprzez zapewnienie dostaw rolnikom nawozów wapiennych o wysokiej zawartości węglanu wapnia.

LIDER W BRANŻY

KOSD jest wiodącym  dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne
dla wielu gałęzi przemysłu.

Dlaczego warto nas wybrać

Materiał

Posiadamy materiał spełniający
obowiązujące normy

TERMINOWOŚĆ DOSTAW

Gwarantujemy terminowość dostaw dzięki zaufanym przewoźnikom

DUŻA PRZEPUSTOWOŚĆ

Dzięki dwóm niezależnym wagom samochodowym oraz nowoczesnym sprzętom załadowczym

Optymalne stany magazynowe

Zapewniamy optymalne stany magazynowe
w celu zminimalizowania kolejek

ELASTYCZNOŚĆ PRODUKCJI

Oferujemy dużą elastyczność produkcji dzięki
3 zakładom (stacjonarny + 2 mobilne zestawy)

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Podstawową działalnością Spółki jest:
 • Wydobycie i przerób  kamienia wapiennego
 • Produkcja pyłów przeciwwybuchowych
 • Przemiał kamienia na mączkę wapienną
 • Produkcja nawozów węglanowych
 • Usługi doradcze oraz handlowe

Kopalnia Głuchowiec dzięki stałemu rozwojowi dostarcza kruszywo do wieli gałęzi przemysłu.
Wspólne w naszymi partnerami budujemy otaczającą infrastrukturę – dostarczamy kruszywo na największe węzły komunikacyjne w Polsce, jesteśmy liderem w produkcji pyłów przeciwwbychowych wykorzystywanych w podziemnych zakładach górniczych. Dbamy o środowisko poprzez produkcję sorbentów do odsiarczania spalin wykorzystywanych w elektrowniach oraz poprawmy żyzność gleby poprzez zapewnienie dostaw rolnikom nawozów wapiennych o wysokiej zawartości węglanu wapnia.

.

 

 

Projekt Dotacje na kapitał obrotowy

 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 firma Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Spółka Akcyjna realizuje projekt w ramach Działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie umowy POPW.01.05.00-26-0075/20-00.

 

Cele projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu: 91 826.46 PLN

Wartość dofinansowania: 91 826.46 PLN

LIDER W BRANŻY

KOSD jest liczącym się na rynku dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego.
Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu.

Współpracują z nami

Dlaczego warto nas wybrać

Materiał


Posiadamy materiał spełniający
obowiązujące normy

TERMINOWOŚĆ DOSTAW

Gwarantujemy terminowość dostaw dzięki zaufanym przewoźnikom

DUŻA PRZEPUSTOWOŚĆ

Dzięki dwóm niezależnym wagom samochodowym oraz nowoczesnym sprzętom załadowczym

Optymalne stany magazynowe

Zapewniamy optymalne stany magazynowe
w celu zminimalizowania kolejek

ELASTYCZNOŚĆ PRODUKCJI

Oferujemy dużą elastyczność produkcji dzięki
3 zakładom (stacjonarny + 2 mobilne zestawy)

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Małogoszcz 28-366

ul. Jędrzejowska 1

TELEFON

+41 631 47 91 / 608 083 636

EMAIL

kosd@kosdkielce.pl

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

O FIRMIE

Podstawową działalnością Spółki jest:
 • Wydobycie i przerób  kamienia wapiennego
 • Produkcja pyłów przeciwwybuchowych
 • Przemiał kamienia na mączkę wapienną
 • Produkcja nawozów węglanowych
 • Usługi doradcze oraz handlowe

Kopalnia Głuchowiec dzięki stałemu rozwojowi dostarcza kruszywo do wieli gałęzi przemysłu.
Wspólne w naszymi partnerami budujemy otaczającą infrastrukturę – dostarczamy kruszywo na największe węzły komunikacyjne w Polsce, jesteśmy liderem w produkcji pyłów przeciwwbychowych wykorzystywanych w podziemnych zakładach górniczych. Dbamy o środowisko poprzez produkcję sorbentów do odsiarczania spalin wykorzystywanych w elektrowniach oraz poprawmy żyzność gleby poprzez zapewnienie dostaw rolnikom nawozów wapiennych o wysokiej zawartości węglanu wapnia.


 


Projekt Dotacje na kapitał obrotowy

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 firma Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Spółka Akcyjna realizuje projekt w ramach Działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie umowy POPW.01.05.00-26-0075/20-00.

 

Cele projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu: 91 826.46 PLN

Wartość dofinansowania: 91 826.46 PLN

LIDER W BRANŻY

  KOSD jest wiodącym  dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu.

Współpracują z nami

Dlaczego warto nas wybrać

Materiał

Posiadamy materiał spełniający
obowiązujące normy

TERMINOWOŚĆ DOSTAW

Gwarantujemy terminowość dostaw
dzięki zaufanym przewoźnikom

DUŻA PRZEPUSTOWOŚĆ

Dzięki dwóm niezależnym wagom samochodowym
oraz nowoczesnym sprzętom załadowczym

Optymalne stany magazynowe

Zapewniamy optymalne stany magazynowe
w celu zminimalizowania kolejek

ELASTYCZNOŚĆ PRODUKCJI

Oferujemy dużą elastyczność produkcji dzięki
3 zakładom (stacjonarny + 2 mobilne zestawy)

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Małogoszcz 28-366

ul. Jędrzejowska 1

TELEFON

+41 631 47 91 / 608 083 636

EMAIL

kosd@kosdkielce.pl

Referencje

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

GODZINY OTWARCIA

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Godziny pracy biura – dni robocze 8.00 – 16.00
Godziny pracy kopalni – dni robocze  6.00 – 21.00

REFERENCJE

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Referencje

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

GODZINY OTWARCIA

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Godziny pracy biura – dni robocze  8.00 – 16.00
Godziny pracy kopalni – dni robocze  6.00 – 21.00

GODZINY OTWARCIA

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Godziny pracy biura –  dni robocze  8.00 – 16.00
Godziny pracy kopalni – dni robocze   6.00 – 21.00

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.