Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

HISTORIA

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

HISTORIA

historia-kopalnia-gluchowiec-2

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Kielcach utworzone zostały dnia 24.04.1956r. decyzją Dyrektora Centralnego Zarządu Dróg Publicznych w Ministerstwie Transportu Drogowego i Lotnictwa. Powołano wówczas Rejon Eksploatacji Kamienia w Kielcach jako specjalistyczną jednostkę produkującą kruszywa dla drogownictwa w skład której wchodziły kopalnie: „Ślichowice” i „Jurkowice” ze złożami wapieni dewońskich i dolomitu.

Następnie w wyniku rozwoju przedsiębiorstwa uruchomiono eksplantację w następujących kopalniach: „Głuchowiec”, „Szczukowskie Górki”, „Mieczyn”, „Kostomłoty”, „Celiny”, „Ptasznik” „Dybkowa Góra” oraz „Józefka”. W 1981r. Rejon Eksploatacji Kamienia przekształcono w Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w ramach DODP w Kielcach.

W dniu 01.07.1991r. utworzono samodzielne Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowcy które w dniu 31.10.2001 r zostało przekształcone decyzją Ministra Skarbu
w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.
Spółka zajmowała się wydobywaniem, przetwarzaniem i sprzedażą kruszyw uzyskanych
z eksploatowanych złóż wapieni dewońskich, jurajskich i dolomitowych: „Józefka”, „Głuchowiec”, „Kostomłoty” i „Szczukowskie Górki”

W dniu 14.07.2010r. akcje KOSD S.A zakupiła od Skarbu Państwa Kopalnia Granitu „Kamienna Góra” Sp. z o.o.. Decyzją Właściciela i Zarządu w 2013 roku nastąpiło wyodrębnienie kopalni na poszczególne Spółki.

Od dnia 20.05.2013r. w skład Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych S.A. wchodzą kopalnie „Szczukowskie Górki” i „Głuchowiec”.

Kopalnia „GŁUCHOWIEC”

Położona na Wyżynie Małogoskiej w bardzo urozmaiconej, pagórkowatej części Gór Małogoskich w Małogoszczu w województwie Świętokrzyskim.
Złoże podzielone jest 3 poziomy, z których każdy eksploatowany jest dwoma piętrami. Eksploatacja złoża prowadzona jest w wyrobisku odkrywkowym, przy użyciu materiałów wybuchowych.
W kopalni od 1964r. nieprzerwanie prowadzone jest wydobycie, kruszywa początkowo stosowane
z drogownictwie z czasem znalazły swoje zastosowanie również w innych gałęziach przemysłu jak: budownictwo i ochrona środowiska.
Dzięki przemiałowi uruchomionej w 1980r. produkowane mączki i pyły przeciwwybuchowe stosowane są w przemyśle drogowym, rolnictwie i kopalniach węgla kamiennego.

LIDER W BRANŻY

KOSD jest wiodącym  dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne
dla wielu gałęzi przemysłu.

Dlaczego warto nas wybrać

Materiał

Posiadamy materiał spełniający
obowiązujące normy

TERMINOWOŚĆ DOSTAW

Gwarantujemy terminowość dostaw dzięki zaufanym przewoźnikom

DUŻA PRZEPUSTOWOŚĆ

Dzięki dwóm niezależnym wagom samochodowym oraz nowoczesnym sprzętom załadowczym

Optymalne stany magazynowe

Zapewniamy optymalne stany magazynowe
w celu zminimalizowania kolejek

ELASTYCZNOŚĆ PRODUKCJI

Oferujemy dużą elastyczność produkcji dzięki
3 zakładom (stacjonarny + 2 mobilne zestawy)

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

historia-kopalnia-gluchowiec-2

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Kielcach utworzone zostały dnia 24.04.1956r. decyzją Dyrektora Centralnego Zarządu Dróg Publicznych w Ministerstwie Transportu Drogowego i Lotnictwa. Powołano wówczas Rejon Eksploatacji Kamienia w Kielcach jako specjalistyczną jednostkę produkującą kruszywa dla drogownictwa w skład której wchodziły kopalnie: „Ślichowice” i „Jurkowice” ze złożami wapieni dewońskich i dolomitu.

Następnie w wyniku rozwoju przedsiębiorstwa uruchomiono eksplantację w następujących kopalniach: „Głuchowiec”, „Szczukowskie Górki”, „Mieczyn”, „Kostomłoty”, „Celiny”, „Ptasznik” „Dybkowa Góra” oraz „Józefka”. W 1981r. Rejon Eksploatacji Kamienia przekształcono w Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w ramach DODP w Kielcach.

W dniu 01.07.1991r. utworzono samodzielne Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowcy które w dniu 31.10.2001 r zostało przekształcone decyzją Ministra Skarbu
w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.
Spółka zajmowała się wydobywaniem, przetwarzaniem i sprzedażą kruszyw uzyskanych
z eksploatowanych złóż wapieni dewońskich, jurajskich i dolomitowych: „Józefka”, „Głuchowiec”, „Kostomłoty” i „Szczukowskie Górki”

W dniu 14.07.2010r. akcje KOSD S.A zakupiła od Skarbu Państwa Kopalnia Granitu „Kamienna Góra” Sp. z o.o.. Decyzją Właściciela i Zarządu w 2013 roku nastąpiło wyodrębnienie kopalni na poszczególne Spółki.

Od dnia 20.05.2013r. w skład Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych S.A. wchodzą kopalnie „Szczukowskie Górki” i „Głuchowiec”.

Kopalnia „GŁUCHOWIEC”

Położona na Wyżynie Małogoskiej w bardzo urozmaiconej, pagórkowatej części Gór Małogoskich w Małogoszczu w województwie Świętokrzyskim.
Złoże podzielone jest 3 poziomy, z których każdy eksploatowany jest dwoma piętrami. Eksploatacja złoża prowadzona jest w wyrobisku odkrywkowym, przy użyciu materiałów wybuchowych.
W kopalni od 1964r. nieprzerwanie prowadzone jest wydobycie, kruszywa początkowo stosowane
z drogownictwie z czasem znalazły swoje zastosowanie również w innych gałęziach przemysłu jak: budownictwo i ochrona środowiska.
Dzięki przemiałowi uruchomionej w 1980r. produkowane mączki i pyły przeciwwybuchowe stosowane są w przemyśle drogowym, rolnictwie i kopalniach węgla kamiennego.

LIDER W BRANŻY

KOSD jest wiodącym  dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego.
Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu.

Współpracują z nami

Dlaczego warto nas wybrać

Materiał


Posiadamy materiał spełniający
obowiązujące normy

TERMINOWOŚĆ DOSTAW

Gwarantujemy terminowość dostaw dzięki zaufanym przewoźnikom

DUŻA PRZEPUSTOWOŚĆ

Dzięki dwóm niezależnym wagom samochodowym oraz nowoczesnym sprzętom załadowczym

Optymalne stany magazynowe

Zapewniamy optymalne stany magazynowe
w celu zminimalizowania kolejek

ELASTYCZNOŚĆ PRODUKCJI

Oferujemy dużą elastyczność produkcji dzięki
3 zakładom (stacjonarny + 2 mobilne zestawy)

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Małogoszcz 28-366

ul. Jędrzejowska 1

TELEFON

+41 631 47 91 / 608 083 636

EMAIL

kosd@kosdkielce.pl

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

HISTORIA

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Kielcach utworzone zostały dnia 24.04.1956r. decyzją Dyrektora Centralnego Zarządu Dróg Publicznych w Ministerstwie Transportu Drogowego i Lotnictwa. Powołano wówczas Rejon Eksploatacji Kamienia w Kielcach jako specjalistyczną jednostkę produkującą kruszywa dla drogownictwa w skład której wchodziły kopalnie: „Ślichowice” i „Jurkowice” ze złożami wapieni dewońskich i dolomitu.

Następnie w wyniku rozwoju przedsiębiorstwa uruchomiono eksplantację w następujących kopalniach: „Głuchowiec”, „Szczukowskie Górki”, „Mieczyn”, „Kostomłoty”, „Celiny”, „Ptasznik” „Dybkowa Góra” oraz „Józefka”. W 1981r. Rejon Eksploatacji Kamienia przekształcono w Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w ramach DODP w Kielcach.

historia-kopalnia-gluchowiec-2

W dniu 01.07.1991r. utworzono samodzielne Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowcy które w dniu 31.10.2001 r zostało przekształcone decyzją Ministra Skarbu
w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.
Spółka zajmowała się wydobywaniem, przetwarzaniem i sprzedażą kruszyw uzyskanych
z eksploatowanych złóż wapieni dewońskich, jurajskich i dolomitowych: „Józefka”, „Głuchowiec”, „Kostomłoty” i „Szczukowskie Górki”

W dniu 14.07.2010r. akcje KOSD S.A zakupiła od Skarbu Państwa Kopalnia Granitu „Kamienna Góra” Sp. z o.o.. Decyzją Właściciela i Zarządu w 2013 roku nastąpiło wyodrębnienie kopalni na poszczególne Spółki.

Od dnia 20.05.2013r. w skład Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych S.A. wchodzą kopalnie „Szczukowskie Górki” i „Głuchowiec”.

Kopalnia „GŁUCHOWIEC”

Położona na Wyżynie Małogoskiej w bardzo urozmaiconej, pagórkowatej części Gór Małogoskich w Małogoszczu w województwie Świętokrzyskim.
Złoże podzielone jest 3 poziomy, z których każdy eksploatowany jest dwoma piętrami. Eksploatacja złoża prowadzona jest w wyrobisku odkrywkowym, przy użyciu materiałów wybuchowych.
W kopalni od 1964r. nieprzerwanie prowadzone jest wydobycie, kruszywa początkowo stosowane
z drogownictwie z czasem znalazły swoje zastosowanie również w innych gałęziach przemysłu jak: budownictwo i ochrona środowiska.
Dzięki przemiałowi uruchomionej w 1980r. produkowane mączki i pyły przeciwwybuchowe stosowane są w przemyśle drogowym, rolnictwie i kopalniach węgla kamiennego.

LIDER W BRANŻY

  KOSD jest wiodącym  dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu.

Współpracują z nami

Dlaczego warto nas wybrać

Materiał

Posiadamy materiał spełniający
obowiązujące normy

TERMINOWOŚĆ DOSTAW

Gwarantujemy terminowość dostaw
dzięki zaufanym przewoźnikom

DUŻA PRZEPUSTOWOŚĆ

Dzięki dwóm niezależnym wagom samochodowym
oraz nowoczesnym sprzętom załadowczym

Optymalne stany magazynowe

Zapewniamy optymalne stany magazynowe
w celu zminimalizowania kolejek

ELASTYCZNOŚĆ PRODUKCJI

Oferujemy dużą elastyczność produkcji dzięki
3 zakładom (stacjonarny + 2 mobilne zestawy)

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Małogoszcz 28-366

ul. Jędrzejowska 1

TELEFON

+41 631 47 91 / 608 083 636

EMAIL

kosd@kosdkielce.pl

Referencje

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

GODZINY OTWARCIA

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Godziny pracy biura – dni robocze 8.00 – 16.00
Godziny pracy kopalni – dni robocze  6.00 – 21.00

REFERENCJE

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Referencje

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

GODZINY OTWARCIA

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Godziny pracy biura – dni robocze  8.00 – 16.00
Godziny pracy kopalni – dni robocze  6.00 – 21.00

GODZINY OTWARCIA

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Godziny pracy biura –  dni robocze  8.00 – 16.00
Godziny pracy kopalni – dni robocze   6.00 – 21.00

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.